skip to Main Content

Coaching bij Stress
gerelateerde klachten

Iedereen is wel eens een periode in zijn leven niet helemaal in balans, zo’n periode dat dingen niet helemaal lekker lopen en dat je de behoefte voelt om met iemand te praten. Bijvoorbeeld door gebeurtenissen uit het verleden of actuele zaken die nu spelen. Dingen, die je een gevoel van stress of onzekerheid geven, waarbij je je af kan vragen: “hoe ga ik hier nu het beste mee om?”

Of dat nu privé aangelegenheden zijn of zakelijke gebeurtenissen, het kan zeer verhelderend zijn om hierover te praten met een coach; iemand die onafhankelijk en zonder oordeel naar je verhaal luistert, een coach die je kan helpen om je eigen blinde vlekken, patronen en thema’s – waar je misschien al jaren mee worstelt – te gaan zien en begrijpen. Coaching helpt daarbij om die balans weer terug te vinden, waardoor je zélf weer de ‘eigen touwtjes’ in handen neemt.

Als coach werk ik ook lichaamsgericht, naast gesprekken kunnen ook andere therapieën worden toegevoegd aan de sessies. Uiteraard gaat alles in samenspraak en stellen we in goed overleg het behandelplan op.

Bij MP Health werken we met de volgende therapievormen:

Coaching
Massage
Acupunctuur
Lasertherapie
Voedingsadviezen

De meeste klachten hebben niet één enkele oorzaak, vandaar dat we met meerdere therapievormen kunnen werken aan het oplossen van jouw stress veroorzakers.

Met welke hulpvragen kun je terecht bij MP Health?

  • Stress gerelateerde klachten
  • Leren luisteren naar je lichaam en het ontwikkelen van je buikgevoel
  • Constant gevoel van onrust
  • Moeite hebben met veranderingen
  • Problemen met het doorbreken van patronen