skip to Main Content

Tarieven 2021

Eerste afspraak bij MP Health?

Dan krijgt u tijdens uw eerste consult een uitgebreide intake met behandeling

vanaf 1 januari 2021 worden er geen behandelingen meer vergoed vanuit uw zorgverzekering

Behandeling Tarief
Eerste consult (90 minuten) € 65,-

De behandelingen bestaan uit een of meerdere van de volgende onderdelen:

Laser therapie
Coaching
Voedingsadvies

 

Behandeling Tarief
Behandeling (45 min) € 40,-
Behandeling (60 min)
€ 45,-
Behandeling (90 min) € 60,-
Coaching
€ 65,-

*Tijd betreft de totale gereserveerde tijd (behandeling + omkleden/intake/evaluatie/enz)

Het ‘no-show-tarief’ voor niet nagekomen afspraken.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Dan kunnen wij de voor u gereserveerde tijd nog invullen voor iemand die op de wachtlijst staat waarmee deze cliënt dan ook eerder geholpen is. Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, zal het volledige tarief van de gemiste afspraak in rekening worden gebracht.

Dit is een landelijke maatregel waaraan alle zorgaanbieders zich moeten houden en staat los van het feit of er al dan niet sprake is van een overmacht situatie.