skip to Main Content

Vragenlijst

Zolang we het Corona virus nog niet onder controle hebben zal er voorafgaande aan iedere afspraak een korte (extra) intake gedaan worden. Dit om een ieders veiligheid waar mogelijk te garanderen.

Deze intake bestaat uit de volgende vragen:

  • Bent u de afgelopen maanden in het buitenland geweest?
  • Heeft u gezondheidsklachten zoals: diabetes, hartziekten, longaandoeningen of behoort u tot een overige risicogroep?
  • Heeft u milde verkoudheidsklachten zoals; keelpijn, neusverkouden, hoesten, niesen, verhoging, koorts?
  • Bent u of een van uw huisgenoten in aanraking geweest met het corona virus?

Wanneer u één of meerdere vragen met JA moet beantwoorden gaan we samen bekijken of de afspraak verzet dient te worden of dat deze toch doorgang kan hebben.